Disclaimer

Deze site is eigendom van Boels Verhuur BV. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Boels Verhuur BV op het World Wide Web (WWW). Een en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door Boels Verhuur BV onderhouden. Boels Verhuur BV accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina’s. 

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Boels Verhuur BV en/of diens medewerkers ontstaan. 

Boels Verhuur BV attendeert erop dat e-mailverkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld, tenzij tussen Boels Verhuur BV en de verzender reeds een leverancier - klantrelatie bestaat en/of Boels Verhuur BV in de gelegenheid is geweest zich ervan te vergewissen dat een behartiging van de belangen van de verzender geen tegenstrijdig belang oplevert voor de belangen van klanten van Boels Verhuur BV en/of van Boels Verhuur BV zelf. 

Boels Verhuur BV wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af. 

Boels party & Events is een onderdeel van Boels Verhuur B.V. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Sittard (postbus 666, 6130 AR Sittard, Nederland). 

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden en condities zijn ondergebracht bij de Kamer van Koophandel Maastricht, KvK 14039581, en zijn van toepassing op al onze producten en services.
BTW nr.: NL 0084.39.9652.B01

Download de Boels Rental verhuurvoorwaarden

Download de Boels Rental Schadeafkoop- en Brand-/diefstalregeling