Verantwoord ondernemen

Boels Party & Events streeft elke dag naar optimale zorg voor mens en milieu binnen een economisch verantwoord kader. Daarbij zoeken we een gezond evenwicht tussen ethische, sociale en economische factoren. Niet alleen van hogerhand, maar ook van onderop worden initiatieven ontplooid ten aanzien van de drie duurzaamheidspijlers people, planet en profit.